top of page

Vážení rodičia

Materská škola Hronská 7 v Košiciach je od 2.11.2020 otvorená.

Naši zamestnanci urobili a urobia maximum pre zabezpečenie prevádzky materskej školy .
Chceme Vás požiadať o Váš  zodpovedný prístup. 
Od povinnosti mať negatívny test je oslobodené dieťa nie rodič.

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy od 2.11. 2020 Vás žiadame, aby ste ráno odovzdali Čestné vyhlásenie po celoplošnom testovaní zákonného zástupcu dieťaťa.

POZITÍVNY ČLOVEK : CELÁ DOMÁCNOSŤ OSTÁVA V DOMÁCEJ
IZOLÁCIÍ 10 DNÍ - RODIČ, DIEŤA, VŠETCI BEZ VÝNIMKY

NEGATÍVNY ČLOVEK : NOSÍ PRI SEBE POTVRDENIE, KTORÉ SA
POŽADUJE PRI VSTUPE DO PREVÁDZKY (ČI UŽ VSTUPUJE AKO
ZAMESTNANEC, ALEBO CUDZÍ ČLOVEK)

NETESTOVANÝ ČLOVEK NEVSTUPUJE DO ŠKOLY (OKREM
OSOBY S VÝNIMKOU), AK IDE O RODIČA BEZ TESTU,
ODPORÚČAME MU, ABY DIEŤA NEDÁVAL DO MATERSKEJ
ŠKOLY NA 10 DNÍ A ABY NA ZŠ VYUŽIL OSPRAVEDLNENIE NA
5 PO SEBE IDÚCICH DNÍ.

Ďakujeme za porozumenie!
Kolektív MŠ

bottom of page