Trieda I. "Mravencekovia"

Trieda II.

"Lienky"

Trieda III.

"Motýliky"

Trieda IV.

"Vcielky"