Trieda I. Mravčekovia

2-3 ročné deti

Učiteľky :Eva Rybářová, Denisa Dašeková, Dagmara Remiášová