top of page

Rady rodičom pred nástupom do MŠ

Ak Vaše dieťa nastupuje do materskej školy je potrebné:

 

• pripravovať ho na novú situáciu, rozprávať sa s ním o možnostiach, ktoré mu táto zmena prinesie a v každom prípade ho pozitívne motivovať k jej zvládnutiu pripraviť ho na emocionálne zvládnutie odlúčenia od matky, s pani učiteľkou si od prvého dňa nástupu dieťaťa môžete dohodnúť postupnú adaptáciu podľa individuálnych potrieb dieťaťa

• odporúčame ráno pri odovzdávaní dieťaťa pani učiteľke, čo najviac skrátiť chvíľku lúčenia

• dieťa naučiť primerane jeho veku hygienickým návykom vrátane používania toalety a toaletného papiera, obsluhe pákovej vodovodnej batérie, používaniu tekutého toaletného mydla a veku primeranej sebaobsluhe pri prezúvaní a prezliekaní

• pani učiteľky pri sebaobslužných činnostiach deťom pomáhajú

 

• učiť dieťa stolovať, jesť lyžicou, piť z pohára

• pre dieťa je potrebné priniesť prezuvky s plnou resp. pevnou pätou, pyžamo na popoludňajší odpočinok, gumovú plachtičku, prípadne obľúbenú hračku, s ktorou chodí do postieľky, kópiu preukazu zdravotnej poisťovne

• v skrinke nechať náhradné spodné prádlo a náhradné pohodlné vrchné oblečenie

• všetky osobné veci je potrebné označiť menom prípadne iniciálkami dieťaťa

• ak si dieťa prinesie do materskej školy vlastnú hračku , pani učiteľka nenesie zodpovednosť za jej prípadné poškodenie alebo stratu,  pričom má na zreteli hlavne bezpečnosť všetkých detí.

?

bottom of page