top of page

Rada školy

Predseda: Iveta Takáčová (zástupca pedagogických zamestnancov)

Podpredseda: Mgr. Zuzana Andraščíková  (zástupca rodičov)

Tajomník:  Bc. Mária Kollárová (zástupca rodičov)

Člen: Margita Sýkorová (zástupca nepedagogických zamestnancov)

Člen: Mgr. Štefan Rychnavský (zástupca zriaďovateľa)

Člen: Bc. Gabriela Vološinyová (zástupca zriaďovateľa)

Člen: Mgr. Magdaléna Palková (zástupca zriaďovateľa) 

bottom of page