© 2017 mshronska.sk

Rada školy

Predseda: Iveta Takáčová/zástupca pedagogických zamestnancov/

Podpredseda: Ing. Daniela Sajková/zástupca rodičov/

Tajomník: Peter Babinec/zástupca rodičov/

Člen: Margita Sýkorová /zástupca nepedagogických zamestnancov/

Člen: Mgr. Štefan Rychnavský/zástupca zriaďovateľa/

Člen: Mária Sarková/zástupca zriaďovateľa/

Člen: Mgr. Magdaléna Palková/zástupca zriaďovateľa/