© 2017 mshronska.sk

O nás

Materská škola s celodennou prevádzkou, poskytuje výchovno –vzdelávaciu starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Je v prevádzke v pracovných dňoch, v čase od 6:00 do 17:00 hod. Materská škola je projektovaná ako samostatná podpivničená účelová dvojposchodová budova, ktorá sa nachádza na sídlisku Košice-Západ, časť Terasa, Lunik III. ​

Budovu materskej školy obklopuje oplotený areál, ktorý je bohatý na zeleň - kríky, ihličnaté, listnaté stromy a trávnatú plochu – podnetný na rozvíjanie environmentálnej výchovy a vzdelávanie. Vybavenie školskej záhrady spĺňa intenzívne možnosti rozvíjania perceptuálnomotorických schopností detí.

Výhodou bezprostredného okolia je aj rozsiahly park, ktorý na bežných mestských sídliskách väčšinou absentuje.