História materskej školy

Materská škola na ulici Hronská 7 v Košiciach je účelová dvojposchodová budova nachádzajúca sa na
najväčšom sídlisku Košíc - Terasa. Zriaďovateľom je Mesto Košice. Otvorená bola 6.4.1965 s kapacitou
pre 120 detí. Postupnými legislatívnymi zmenami táto kapacita klesla na terajších 95 detí.

Zameranie materskej školy

Výber názvu „Nezábudka“ pre ŠkVP vyplynul zo symboliky romantického a nežného kvetu, ktorého označenie pripomína nezabúdať. Vraví sa, že nezábudka je symbolom domova a rodiny. Našou snahou je vytvoriť deťom rodinné prostredie a naplniť ich potreby a túžby po hre, poznaní, pohybe, sebarealizácii a potrebe sociálneho kontaktu s rovesníkmi. Preto nezabudnuteľné zážitky z našej materskej školy nech sú spomienkou na prežité detstvo a jeho neopakovateľné čaro. Autor nižšie citovaného motta len potvrdzuje pravdivosť a dôležitosť inštitúcie, ktorou je materská škola.

Motto:
Na dobrom začiatku všetko záleží
J. A. Komenský

Pre pravdivé naplnenie motta sa zameriame v rámci našich podmienok s ohľadom na vybaveniematerskej školy – didaktickou a IKT technikou, učebnými pomôckami, podmienkami v školskejzáhrade, možnosťami spolupráce a pod. – na utváranie predpokladov ďalšieho vzdelávania, a to na tvorivé rozvíjanie dieťaťa v každodenných aktivitách. Na pomoc deťom formovať svoju vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie tak, aby získali základ, ktorý im prinesie potešenie zo vzdelávania.

Naše ciele