Novinky

Milí rodičia pozývame vas na triedne aktívy

Oznam pre rodičov - začiatok školského roka

Rodičovské združenie pre novoprijaté deti zmena termínu

Uvoľnenie opatrení od 15.6.2020

Rozhodnutie ministra k otváraniu škôl a školských zariadení

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl 

Odpustenie školného z dôsledku COVID-19

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo

Psychologické poradenstvo

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila.