Novinky

Pokyny k nástupu do MŠ

Dňa 30.8.2022 (Utorok) o 16:00 hod vo vestibule materskej školy sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých detí

Začiatok školského roka 2.9.2021

Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Oznam o zmene poplatkov

MZ Košice, uznesením č. 565 z 8. februára 2021, čl. I. Všeobecné
záväzné nariadenie mesta Košice č. 103, upravuje výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia, ktorých je
zriaďovateľom je mesto Košice, takto :

- za pobyt dieťaťa v MŠ uhradí zákonný zástupca mesačne na jedno
dieťa sumu : 20,00 €.
- príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Prísdpevok bude zákonný zástupca dieťaťa uhrádzať od 1.apríla 2021.

Vianočné prázdniny 

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že od 21.12.2020 (Pondelok) do 8.1.2021 (Piatok) je materská škola zatvorená. Nástup do MŠ je 11.1.2021 (Pondelok)

Psychologické poradenstvo

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila.