Novinky

Prevádzka počas letných prázdnin

Uvoľnenie opatrení od 15.6.2020

Rozhodnutie ministra k otváraniu škôl a školských zariadení

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl 

Odpustenie školného z dôsledku COVID-19

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo

Psychologické poradenstvo

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila.