top of page

Materská škola Hronská 7, Košice

POKYNY K NÁSTUPU DO MŠ

Prevádzka materskej školy začína dňa 05.09.2022.

Prevádzková doba materskej školy je v čase  od 6:00 do 17:00 hod.

Príchod detí do MŠ od 6:00 do 8:00 hod.

Ak dieťa do MŠ nenastúpi, je potrebné  ho odhlásiť do 8:00 hod. na tel. čísle  055/64 29 512

Prosíme Vás o dochvíľnosť a trpezlivosť pri odovzdávaní a preberaní detí. Počítajte s časovou rezervou, nakoľko sa bude pri  vstupe do triedy  uskutočňovať  ranný  filter.  Deti budete odovzdávať pani učiteľkám vo svojej triede.  Zoznamy detí  so zaradením do jednotlivých tried  nájdete  vyvesené na hlavnej nástenke vo vestibule materskej školy. Zberná trieda je od 6,00 do 7,00 hod.

PRVÝ DEŇ JE POTREBNÉ PRINIESŤ:

-pyžamo, prezúvky, uterák / na všetkom meno/

vyplnené a podpísané tlačivá: (pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už  s vyplnenými tlačivami, ktoré si stiahnete na našej webovej stránke v sekcii  Dokumenty- Formuláre)

 

  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti

  • Čestné vyhlásenie pre zber údajov: 2022/2023

  • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa šk. rok 2022/2023

  • Prefotený preukaz poistenca –  len nové deti, alebo ak nastali zmeny u detí, ktoré už MŠ navštevujú.

Ostatné tlačivá  dostanete  u triednej učiteľky.

Na tlačivách je potrebné uviesť dátum – deň nástupu. Ak nastúpi Vaše dieťa 05.09.2022 – na tlačivách bude dátum 05.09.2022

Dieťa má mať v skrinke:                                                                                                                                                                                                                                                      Náhradné veci na prezlečenie - spodné prádlo, tepláky, tričko, ponožky,  /označiť menom/                                                                                                                                                                                    

                                                                                                              Riaditeľka školy

bottom of page