© 2017 mshronska.sk

Krúžky

Anglický jazyk

Pondelok - Streda

1.skupina od 15:00 do 15:30

2.skupina od 15:30 do 16:00

Keramický krúžok

Štvrtok 

od 14:30 do 16:00