top of page

Kalendár akcií

 • 19.9. - O šikovnom krajčírikovi - divadlo

 • 29.9 - Deň srdca

 • Detský maratón 

 • 7.10 - Deň úsmevu 

 • 14.10. - Deň výživy

 • Zber papiera - 1. Kolo

 • 17.10. - Plaváreň (predškoláci)

 • Veselé hrabličky

 • Šarkaniáda

 • Zumba v materskej škole

 • Mikuláš 

 • 12.12. - Peťo a Mikuláš 

 • Slávnostné otvorenie Vianoc

 • Besiedka

 • Gašparko

 • Turistická vychádzka - "Šantenie v snehu" (2,3 a 4tr.)

 • Naša Zem je guľatá

 • 2.2 - Karneval

 • Tangramiáda

 • Svetový deň vody – „deň pokusov“ (pime vodu nie cukor)

 •  Súťaž v prednese poézie a prózy "Mám básničku na jazýčku"

 • 20.3. - Deň šťastia - ružové okuliare

 • 21.3. - Inakosť je normálna - ponožková výzva

 • Deň Zeme – deň enviromentalných aktivít

 • Deň hlasu - Hronský škovránok 

 • Divadlo 

 • Zber papiera - 2. kolo

 • 14.4. - Šípková Ruženka

 • Deň rodiny - športové činnosti

 • 19.5. - Slávnosti medu

 • MDD – detská diskotéka

 • "Kolobežkiáda"

 • Výlet

 • 9.6 - MDD

 • Deň piknikov - Rozprávkový strom

 • Rozlúčková slávnosť s predškolákmi

bottom of page