Kalendár akcií

 • Bábkové divadlo - ujo Ľubo

 • Predplavecký výcvik (3 a 4tr.)
   

 • Detský maratón - Beh pre zdravie

 • Deň úsmevu - 4.10

 • Návšteva ZŠ - Predškoláci (3 a 4tr.)

 • Brigáda pre rodičov "Zazimovanie záhrady" (Hrabanie lístia)

 • Deň knižníc - návšteva knižnice "Nezábudka" - predškoláci (3 a 4tr.)

 • Zber papiera - 1. Kolo

 • Slávnosti "chleba"

 • Návšteva polície - beseda

 • Šarkaniáda

 • Divadlo - podľa ponuky

 • Deň Materských škol - zábavné popoludnie

 • Predčitateľská gramotnosť - sútaž (predškoláci)

 • Cvičí celá škola - "Zumba"

 • Beseda

 • „Vitaj Mikuláš“- zábavné dopoludnie 

 • Vianočné tradície  - zdobenie stromčeka

 • Vianočné dielne pre deti a rodičov

 • Vianočná kaviareň v ZŠ- predškoláci

 • Park vtáčich búdok - krmenie vtáčikov

 • Turistická vychádzka - "Šantenie v snehu" (2,3 a 4tr.)

 • Návšteva 1.ročníka ZŠ na hodine matematiky - predškoláci

 • Hudobné vystúpenie - 

 • Zimná olympiáda

 • Šašovia, klauni, maškary - karneval

 • Návšteva ZŠ - predškoláci

 • Tangramiáda –súťaž -predškoláci                                   

 • Svetový deň vody – „deň pokusov“ (pime vodu nie cukor)

 •  Súťaž v prednese poézie a prózy "Mám básničku na jazýčku"

 • Týždeň s vlastnou knihou v MŠ –„Druhá šanca starým knižkám“

 • Návšteva knižnice - predškoláci

 • Deň lesov - beseda

 • Deň Zeme – deň enviromentalných aktivít

 •  "Čajovníček" - detská čajovna (fytoterapia)

 • "Veľká noc" - výstavka prác detí

 • Sútaž v speve "Škôlka spieva" (Svetový deň hlasu 16.4)

 • Divadlo podľa ponuky                       

 • Návšteva ZŠ -  predškoláci

 • Návšteva polície – „ Dopraváčik “

 • Slávnosti medu - Hotel pre hmyz (20.5 Deň včiel)

 • Deň rodiny

 • MDD – detská diskotéka

 • Školský výlet - ZOO

 • "Kolobežkiáda"

 • Olympiáda vytrvalosti

 • ​"Čítanie v tráve" Deň piknikov 18.6

 • Rozlúčková slávnosť s predškolákmi