© 2017 mshronska.sk

Jedáleň

Jedálny lístok nájdete na webe http://www.eskoly.sk/hronska7/jedalen

Zamestnanci školskej jedálne:

  • Marta Biskupová - vedúca ŠJ 

  • Eva Lukáčová - kuchárka 

  • Ingrid Štipáková - kuchárka 

  • Lenka Lazurová - kuchárka  

Školská jedáleň pri materskej škole
Hronská 7
040 11 Košice


tel.: 055/64 29 511
mobil: 0907 900 173