top of page

Internetová školička

Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov detí a žiakov náročné. Rodičia musia nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov.


V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MšVVaŠ vznikla webová stránka – učímenadiaľku.sk na ktorej nájdete inšpirácie , kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Prehľad elektronických vzdelávacích materiálov dostupných online, ktoré môžete spolu so svojimi deťmi využiť, sa
nachádza v sekcii Zdroje.


Hoci súčasná situácia je pre všetkých nová a často nie ľahká, veríme, že vďaka vzájomnej empatii a dôvere, ale aj
inšpirácií a podpore sa ju podarí zvládnuť.

bottom of page