top of page

Dokumenty

​Školský poriadok 

​Školský vzdelávací program 

Záverečná správa VVČ za šk. rok 2021/2022

Zásady ochrany

osobných údajov

2% z dane

Zásady ochrany

osobných údajov - dodatok

Formuláre

​Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

​Žiadosť o odpustenie

​školného

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Splnomocnenie

na výber dieťaťa

Vyhlásenie o 

bezinfekčnosti

Čestné vyhlásenie

Usmernenie k prevádzke 

bottom of page