Dokumenty

​Školský poriadok 

​Školský vzdelávací program 

Zásady ochrany

osobných údajov

2% z dane

Poplatky

Správa VVČ

Zásady ochrany

osobných údajov - dodatok

Formuláre

​Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

​Žiadosť o odpustenie

​školného

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Splnomocnenie

na výber dieťaťa

Vyhlásenie o 

bezinfekčnosti

Čestné vyhlásenie

Usmernenie k prevádzke