Vážení rodičia

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a mesta Košice ako zriaďovateľa, od 11.01.2021 do 15.01.2021 bude naša materská škola otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry / zdravotníkov, záchranárov, hasičov, policajtov, vojakov a pod./ a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Vážení rodičia ak spĺňate uvedené podmienky , žiadame Vás o nahlásenie záujmu o materskú školu najneskôr do 8.1.2021 do 13,00 hod.

Záujem je možné nahlásiť telefonicky - 0907 900 110 alebo emailom -hronska7@netkosice.sk
 

Ďakujeme

vedenie školy