Trieda III. Motýliky

3-6 ročné deti

Učiteľky :Mária Valigurová

                    Katarína Thúróczy