Trieda II. Lienky

4-5 ročné deti

Učiteľky :Jarmila Makarová, Anna Bořiková