top of page

Prípravkári

Milí rodičia, na nasledujúcich stranách príručky nájdete množstvo námetov, aktivít, hier a cvičení vhodných na stimuláciu dieťaťa predškolského veku

Príručku si môžete stiahnúť TU

53 pracovných listov na precvičenie grafomotoriky

Pracovné a pohybové aktivity

Jar - Mláďatá

Jar - Rastliny

Jar - Pieseň

Do boja s vírusmi

bottom of page