top of page

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

Pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 %  zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete venovať 2% dane pre materskú školu, tlačivo nájdete v materskej škole, alebo na www stránke materskej školy. Bližšie informácie o darovaní pre MŠ vám poskytne p. zástupkyňa MŠ.

bottom of page