© 2017 mshronska.sk

Vitajte na stránke Materskej Školy Hronská 7

Poskytujeme vám, rodičom, modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a šťastným deťom. Našou snahou je pripraviť deti na reálny pracovný i osobný život. Každému dieťaťu poskytujeme individuálny prístup a orientujeme sa na jeho osobnosť. Uznávanými hodnotami v našej materskej škole sú : sloboda, ľudskosť a vzdelanie.